Voorzitter:  Petrus Van den Cruyce 
Ondervoorzitter: Thérèse Finné
Secretaris:  Eddy Lavrijsen 
Penningmeester: Christel Herbosch


Sectoren vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur:

· Bisdom/Vicariaat Onderwijs

· Voorschoolse sector

· Basisonderwijs

· Secundair onderwijs

· Buitengewoon onderwijs

· Hoger onderwijs

· Volwassenenonderwijs

· Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

· Christelijk Onderwijzersverbond (COV) en Christelijke Onderwijscentrale (COC)

· Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs (VSKO) en de Verbonden

· Vlaamse Confederatie Ouders en Ouderverenigingen (VCOV)

· Brusselse pastoraal

· Brusselexperten