KOCB wil als overkoepelende vereniging een gespreksplatform zijn waar de verschillende partners uit de voorschoolse sector en het onderwijsveld elkaar kunnen ontmoeten, waar ze samen kunnen denken over en werken aan de problemen en uitdagingen die eigen zijn aan de hoofdstad Brussel.

KOCB ondersteunt de bestaande overlegstructuren op inhoudelijk, administratief en logistiek vlak.

KOCB treedt op als woordvoerder en pleitbezorger van de vrije voorschoolse sector en het katholiek onderwijs in het contact met verschillende beleidsinstanties.