De vzw Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel (KOCB) is op 1 maart 1972 opgericht. Ze levert diensten aan de Nederlandstalige, Brusselse katholieke instellingen in:

  • de voorschoolse sector
  • het basisonderwijs
  • het secundair onderwijs
  • het hoger onderwijs
  • het buitengewoon onderwijs
  • het deeltijds kunstonderwijs
  • het volwassenenonderwijs¬†
  • het Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel